De Harmonie

De Harmonie is een woonvorm voor mensen met geheugenverlies en dementie.

Veiligheid en toegangscontrole even als de brandmeldinstallatie is voor deze hulpbehoevende mensen zéér belangrijk.

Wij hebben de Harmonie voorzien van een: