Keuring van installaties en gereedschap

ETB Balk BV is gecertificeerd om installaties en gereedschappen te keuren. Die keuringen zijn in veel gevallen verplicht. Voor u en uw medewerkers is het van belang dat uw installaties en gereedschappen voldoen aan de normen voor veiligheid. ETB Balk BV keurt installaties en gereedschappen en geeft op basis van het keuringsrapport advies over de verbeterpunten voor arbeidsveiligheid en brandveiligheid.

Keuring NEN 1010

NEN 1010 is de norm voor laagspanningsinstallaties. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. ETB Balk BV biedt keuringen aan tegen scherpe tarieven.

Keuring NEN 3140

De NEN 3140 is een norm die aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties. Voor alle organisaties een zeer belangrijke norm omdat vrijwel elke werknemer werkt met elektrische installaties: gereedschappen, machines, maar ook computers, koffieautomaten en lampen. U bent verplicht aan de normen te voldoen. ETB Balk BV biedt keuringen aan inclusief keuringsrapport met knelpunten en aanbevelingen.

Projecten