Bouwstroomvoorzieningen nieuwe Waalbrug bij Slijk-Ewijk.

www.waalkoppel.nl

 

Bij dit project verzorgen wij alle bouwstroomvoorzieningen voor het maken van de nieuwe Waalbrug.

Hierbij voorzien wij alle onderverdeelinrichtingen en o.a. bouwkranen van spanning vanuit de trafo’s Liander.

Teven brengen wij verlichting aan in tunnels onder het wegdek.

Omdat aan deze brug 24uur per dag gewerkt wordt maakt onze opdrachtgever ook gebruik van onze 24 uur storingsdienst

Ook wordt het elektrische gereedschap door ons gecontroleerd, hersteld en gekeurd volgens de Nen3140